OZONOTERAPIA

                                           -w skrócie-

Jakie są najważniejsze wskazania do ozonoterapii?

Istnieje wiele różnych chorób, w których ozonoterapia może wykazywać korzystne działanie lun może nawet umożliwiać wyleczenie. Zostało to potwierdzone w wielu publikacjach naukowych. Ozon medyczny zazwyczaj stosuje się jako uzupełnienie innych terapii – jest to jedna z komplementarnych metod terapeutycznych.

Aby możliwie jak najszybciej docierać do pacjentów z informacjami na temat najnowszych osiągnieć w dziedzinie ozonoterapii, założono POLSKIE TOWARZYSTWO OZONOTERAPII – EkoDoktor również do niego należy. Jego celem jest standaryzacja terapii.

Zaburzenia dotyczące układu krążenia

Zaburzenia krążenia tętniczego obejmujące uczucie chłodu w nogach, a także pojawienie się bólu po przejściu niewielkiej odległości (noga palacza, czyli chromanie przestankowe);są to objawy ostrzegawcze. Skuteczność tej metody potwierdzono w szeregu badań klinicznych.

Regeneracja i rewitalizacja

Ozon medyczny stosuje się w połączeniu z konwencjonalnymi i innymi formami rehabilitacji, fizjoterapii, relaksacyjnymi czy spa jako cenna uzupełniającą metodę leczenia. Ozonoterapia jest szczególnie skuteczna w sytuacjach stresu zawodowego – oksydacyjnego, a także dużego wysiłku psychicznego oraz fizycznego.

Aktywacja metabolizmu komórkowego w erytrocytach i leukocytach powoduje poprawę stanu ogólnego, co prowadzi do ogólnej rewitalizacji. Zawodowi sportowcy odnoszą wiele korzyści z tej formy terapii.

Pacjenci w podeszłym wieku: profilaktyka i rewitalizacja

Pacjenci w podeszłym wieku bardzo dobrze reagują na ozonoterapię, gdyż ich organizm może w pełni wykorzystać wszystkie korzystne właściwości ozonu: z poprawienia dostarczenia tlenu, mobilizacji układu odpornościowego, aktywacji przeciwutleniaczy oraz zmiataczy wolnych rodników. Korzystne działanie obserwuje się również w przypadkach zaburzeń krążenia mózgowego- co często objawia się trudnościami z koncentracją, ogólnym spadkiem wydajności, niestabilnością chodu, jak i uczuciem zawrotów głowy.

Choroby oczu

U osób w podeszłym wieku zaburzenia krążenia mogą również mieć niekorzystny wpływ na oczy, powodując zmiany o charakterze zanikowym i zwyrodnieniowym. Najbardziej rozpowszechnioną chorobą tego typu jest „zwyrodnieni plamki związane z wiekiem” w środkowej części siatkówki, która jest odpowiedzialna za ostre widzenie.

Oprócz wyników uzyskiwanych w warunkach rzeczywistej praktyki, badanie przeprowadzone przez Klinikę Okulistyki Uniwersytetu w Sienie (Włochy) potwierdziło korzystny wpływ autohemoterapii z użyciem ozonu na zdolność widzenia.

Natleniające i rewitalizujące działanie ozonu wykorzystuje się także we wspomaganiu terapii i profilaktyce retinopatii, szczególnie cukrzycowej.

Choroby nowotworowe i uzupełniające leczenie onkologiczne

Ozon stosowany jako biologiczne leczenie uzupełniające, w formie autohemoterapii lub podania doodbytniczego, jest przydatny w leczeniu chorób nowotworowych. Immunoaktywujące działanie ozonu w niskich dawkach: komórki immunokompetentne takie jak limfocyty, komórki pomocnicze, komórki supresorowe i komórki NK reagują, wytwarzając swoiste substancje przekaźnikowe – interferony.

Indukowanie i aktywacja przeciwutleniaczy komórkowych i zmiataczy wolnych rodników w zdrowych komórkach i narządach przeciwdziałają gromadzeniu reaktywnych i agresywnych rodników tlenowych – jest to mechanizm chroniący komórki.

Zakażenia grzybicze skóry oraz zakażone zmiany skórne

Od ponad 100 lat na całym świecie w przemyśle uzdatniania wody pitnej coraz szerzej wykorzystuje się grzybobójcze i bakteriobójcze właściwości ozonu. Te same właściwości sprawiają, że ozon medyczny jest potężnym narzędziem w zwalczaniu uporczywych zakażeń grzybiczych skóry, a w szczególności złożonych zakażeń grzybiczych/bakteryjnych stóp, tułowia lub błon śluzowych.

Zakażone rany

Miejscowe leczenie zakażonych ran, które często mają postać odleżyn, owrzodzeń podudzi oraz ud (owrzodzeń żylakowych), zgorzeli w przebiegu cukrzycy lub trudno gojących się ran – to klasyczne zastosowanie ozonu medycznego. Początkowo właściwości dezynfekujące ozonu wykorzystuje się do uzyskania czystej rany bez drobnoustrojów chorobotwórczych (niszczenie grzybów i bakterii). W drugiej fazie ozon w niskim stężeniu zapewnia szybkie gojenie się rany.

Choroby jelit: zapalenie odbytnicy i okrężnicy

Miejscowe stosowanie ozonu w formie doodbytniczej zapewnia szybką ulgę w chorobach zapalnych jelit, zwłaszcza w stadium I. Zazwyczaj wystarcza cykl 10 zabiegów. Badaniem z udziałem 248 pacjentów z zapaleniem odbytnicy wykazało, że dodatkowe sesje leczenia są konieczne tylko w 10% przypadków.

Choroby wirusowe

Zarówno opryszczka zwykła, jak i półpasiec są wywoływane przez wirusy. Opryszczka wargowa – częsta i bardzo nieprzyjemna dolegliwość – dobrze reaguje na różne formy  ozonoterapii w połączeniu z konwencjonalnymi metodami.

Uzupełniające stosowanie ozonu jest bardzo korzystne w półpaścu – zarówno w formie miejscowego stosowania kompresów z ozonowanej wody, jak i w postaci autohemoterapii, która w wielu przypadkach pozwala uniknąć nerwobólu półpaścowego.

Choroby zapalne wątroby

Te należą do klasycznych wskazań do zastosowania ozonu medycznego. Podczas gdy wirusowe zapalenie wątroby typu A (wywołane przez wirus HAV) jest stosunkowe łatwe w leczeniu i ustępuje całkowicie, wirusowe zapalenie wątroby typu B (wywołane przez wirus HBV) często przechodzi w postać przewlekłą. Zarówno ozon stosowany z krwią, jak i doodbytnicze podawanie O2/O3 stanowią skuteczne metody leczenia uzupełniającego w połączeniu z konwencjonalną terapią oraz prowadzą do szybszego ustępowania objawów. To samo dotyczy leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, które zazwyczaj rozpoznaje się już jako przewlekła chorobę wątroby, ponieważ okres inkubacji z reguły trwa wiele lat.

Choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów

Jeśli podzielimy choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów na trzy kategorie, okazuje się, że w stadiach 1 i 2, w których nie dochodzi jeszcze do deformacji kości, obserwuje się szczególnie korzystne reakcje na zastosowanie ozonu medycznego. Dotyczy to choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, jak też aktywnej postaci zapalenia stawu kolanowego i stawów barkowych. Oprócz klasycznego leczenia farmakologicznego, dostawowe wstrzyknięcia ozonu są szczególnie skuteczne w połączeniu z terapią ruchem. W tego typu zaburzeniach wykorzystuje się właściwości przeciwzapalne ozonu, jak też modulowanie i aktywowanie  metabolizmu komórek chrząstki.

Choroby reumatyczne, reumatoidalne zapalenie stawów

Cały zespół zaburzeń reumatycznych, zapalenie stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów obejmuje różne stany bólowe układu kostnego oraz mięśni. W wielu przypadkach występują w nich również ograniczenia czynnościowe.

Także w sytuacji stosowania ozonu medycznego stanowi element podstawowego programu terapeutycznego, uzupełniającego odpowiednie formy fizykoterapii.

W reumatoidalnym zapaleniu stawów (przewlekłym zapaleniu wielostawowym) doświadczenia medyczne wskazują, że ozonoterapia stanowi przydatną metodę leczenia komplementarnego. Terapia ma formę pozaustrojowego ozonowania krwi podczas nieaktywnych faz choroby. Działania ozonu wynikają z jego właściwości immunomodulujących i przeciwzapalnych.

Leczenie bólu

Ozon w niskich stężeniach i ilościach stosuje się jako uzupełniającą metodę leczenia w stanach napięcia mięśni, przewlekłym bólu mięśniowym, w punktach wyzwalających itp. Często w połączeniu z terapią neuralną (miejscowymi  środkami znieczulającymi) i akupunkturą.

W ostatnich latach opublikowano wyniki prowadzonych na dużą skalę międzynarodowych badań dotyczących leczenia wypadnięcia dysku. Zaobserwowano, że wstrzyknięcia do dysku mają działanie odbarczające i są odpowiednikiem funkcjonalnym laserowej dyskoliozy, ale o znacznie niższym koszcie wykonania zabiegu.