Konferencja Konopna

 Konferencja CannActive.Science – Nauka, Medycyna czy Biznes?

Odbyła się ona w dniu 16.01.2021 została zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Katedra Doktryn Polityczno Prawnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Cannabis House. 

Konferencja ta ze względu na sytuację epidemiologiczną była oczywiście konferencją online.   Była ona bardzo dobrze zorganizowana brało w niej udział około 200 słuchaczy

 Była bardzo duża ilość wykładowców w tym kilku zagranicznych

Myślę że nawet za dużo było tych tematów i trudno było utrzymać reżym czasowy

Informacji jest tak dużo że trudno jest ograniczyć ten czas gdyż wypadało 20 minut na wykład   

Było zgrupowane w  5 bokach tematycznych, czyli razem było, około 20 wykładowców

Pierwszy blok był poświęcony regulacji prawnej oraz konsekwencji posiadania marihuany

Blok drugi był poświęcony głownie aspektom medycznym stosowania konopi

Blok III dotyczył głownie tematów gospodarczych

Blok IV dotyczył turystyki konopnej a także aspekty prawne przetwarzania produktów konopnych

Blok V był blokiem międzynarodowym

 • Doświadczenia Urugwaju z regulacjami dotyczącymi konopi.
 • Regulacje prawne dotyczące konopi w Meksyku
 • Legalna zmiana statusu konopi na przykładzie WHO i ONZ.
 • Trendy naukowe i edukacyjne w przedmiocie konopi w USA i na świecie.

Ciekawy był wykład  dr Agaty Litwinowicz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat możliwości zastosowania opatrunków konopnych w leczeniu ran przewlekłych. Pokazywała efekty lecznicze przy zastosowaniu tych opatrunków. To mnie zainteresowało i postaram się te informacje wykorzystać dla dobra pacjentów na przykład w leczeniu stopy cukrzycowej, która jest bardzo trudna do leczenia.

Dr Grzegorz Kobyłecki  przedstawił temat leczenia strasu pourazowego fitokannbinoidami pochodzącymi z konopi indyjskich. Szczególnie było to istotne w USA po wojnach w Wietnamie, a także w Iraku oraz Afganistanie. Tysiące żołnierzy powracało z wojny w bardzo złym stanie psychicznym. Trudne leczenie i rehabilitacja powodowały poszukiwanie skutecznych metod leczenia. To od nich zaczął się w Ameryce powrót do marihuany.

mgr Adam Steinberg autor książki „Konopie – zapomniana roślina przyszłości” przedstawił skuteczność leczenia bólu przewlekłego przy pomocy fitokannabinoidów u osób starszych. Jest to bardzo ważny oraz potrzebny temat, gdyż osoby starsze często borykają się z różnymi dolegliwościami bólowymi na różnym tle, dlatego bezpieczny i nieszkodliwy lek jakim są preparaty konopne jest ważny i bardzo potrzebny

Tematem mojego wykładu była Niedoczynność układu endokannbinoidowego jako przyczyna powstania chorób przewlekłych. Przytoczyłem pracę Ethana Russo z roku 2016 dotyczącą niewydolności układu endokannabinoidowego jako przyczynę wielu schorzeń, których przyczyna dotychczas nie była znana na przykładzie 3 schorzeń gdzie zostało to dokładniej zbadane. Są to takie schorzenia jak migrena, zespół jelita drażliwego oraz fibromialgia. Schorzenia te  bardzo dokuczliwe, natomiast leczenie jest trudne, brak jest skutecznych leków. Migrena jest chorobą głownie kobiet. Stosunek kobiet do mężczyzn w tej  chorobie to 3×1. Migrena jest bardziej złożona niż tylko ból głowy, ma uwarunkowanie genetyczne, występuje głównie u kobiet, charakteryzuje się połowiczym bólem głowy, wiąże się z wieloma objawami dodatkowymi jak: światłowstręt, wymioty, fonofobia, wiąże się czynnikami hormonalnymi i środowiskowymi. Poza tym że jest bardzo dokuczliwa eliminuje na wiele dni z życia zawodowego i rodzinnego, a często jeszcze jest źle postrzegana przez rodzinę, pracodawców i lekarzy. Przyczyną migreny jak ostatnio stwierdzono jest niewydolność układu endokannbinoidowego, dlatego bardzo skuteczne są fitokannbinoidy konopne w leczeniu i profilaktyce migrenowych bólów głowy.

Drugim zespołem trudnym do diagnostyki oraz do leczenia jest zespół jelita drażliwego IBS.

Stwierdzono, że  tym zespole również występuje niedoczynność układu endokannbinoidowego. To również daje nadzieję wielu chorym na poprawę stanu zdrowia dotychczasowe leczenie często nie przynosi poprawy. Brak zmian w licznych badaniach takich jak kolonoskopia, czy gastroskopia powoduje, że pacjenci są podejrzewani o skłonności hipochondryczne i kierowani do leczenia  psychiatrycznego. Stosują różne leki często bez dobrego skutku. Tutaj także zastosowanie preparatów konopnych może przynieść bardzo dobre rezultaty.

Podsumowując powiem, że bardzo dobrze, że odbyła się ta konferencja. Jest to zapowiedź dalszych intensywnych działań na rzecz poprawy dostępności preparatów konopnych w wielu dziedzinach zarówno zdrowotnych, przemysłowych jak i rolniczych. Konopie jak już mówiłem w poprzednich  filmach to najbardziej wszechstronna roślina. Jej wielostronne zastosowanie może przyczynić się do rozwoju wielu dziedzin życia. Zastosowanie medyczne jest już bardzo duże i na pewno wzrośnie, ale wymaga jeszcze wielu badań. Ważne jest aby lekarze wiedzieli na ten temat więcej i szerzej je stosowali w różnych schorzeniach. Także powinny być zmiany legislacyjne aby medyczne jej stosowanie było bardziej dostępne. Im bardziej szerokie będzie stosowanie tym bardziej zwiększy się ilość rolników zainteresowanych uprawą tych jakże pożytecznych roślin. Wtedy zmniejszą się ceny produktów konopnych to jeszcze bardziej przybliży ją dla większej ilości osób, bo w tej chwili wielką przeszkodą jest cena wyrobów konopnych.

Niech przykładem bardzo dobrym będzie Urugwaj, który zmienił prawo i spowodował większą dostępność konopi. Wcale nie spowodowało wzrostu ilości osób nadużywających narkotyki ani wzrostu przestępczości. O tym właśnie mówił  profesor Martin Rodriguez  były dyrektor kontroli konopi w Urugwaju. Jest to dobry przykład dla Polski. To Polska powinna iść tą drogą.

Bardzo dobra konferencja czekamy na następne oraz wyniki działania grup roboczych.

Na pewno przyczyni się to do popularyzacji tematów konopnych i zachęci do rozwoju upraw konopi w Polsce a także zwiększone zastosowanie fitokannabinoidów w leczeniu oraz rozwoju badań nad coraz szerszym zastosowaniem wyrobów konopnych w gospodarce, medycynie oraz w żywności.

A to jest dokładna agenda konferencji:

CannActive.Science – Nauka, Medycyna czy Biznes?

Konferencja

 1. 1:20 – 11:40 dr hab. Jan Kulesza prof UŁ – Katedra Prawa Karnego WPiA UŁ – Nielegalność kryminalizacji posiadania narkotyków na własny użytek.
 2. 11:40 – 12:00 dr Piotr Grzegorczyk – Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ, dr Sebastian Matyjek – Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim – Model regulacji dostępu do narkotyków miękkich, a problem dopalaczy – przyczynek do badań.
 3. 12:00 – 12:20 mgr Kamil Kociołek – Polskie Towarzystwo Psychodeliczne – Stopień społecznej szkodliwości posiadania konopi indyjskich w kontekście karygodności czynu zabronionego z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. 12:20 – 12:40 – dyskusja

12:40 – 12:50 – Przerwa informacyjno-kulturalna

Część II

 1. 12:50 – 13:10 prof. dr hab. Jarosław Berent, dr Anna Smędra-Kaźmirska, dr Monika Trzmielak – Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Rachunek retrospektywny delta-9-THC.
 2. 13:10 – 13:30 dr Edyta Szczuka – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Rafał Czapliński – “Open Health” Otwarte Koło Naukowe Studentów AWF Wrocław  – Przydatność komplementarnego podejścia do stanu zdrowia w projektach badań dotyczących wpływu konopi na organizm.
 3. 13:30 – 13:50 dr Agata Litwinowicz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi –  Konopie w roli środków opatrunkowych w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych.
 4. 13:50 – 14:10 lekarz Piotr Jarecki – Stowarzyszenie Cannabis House – Cannabis, uzależnienie i nadużywanie. czynniki genetyczne – przegląd literatury światowej.
 5. 14:10 – 14:30 lekarz Grzegorz Kobyłecki – Vinclum Corporation – Potencjalne wykorzystanie konopi indyjskich w leczeniu stresu pourazowego PTSD.
 6. 14:30 – 14:50 lekarz Waldemar Pawłowski – Fundacja Instytut Chorób Cywilizacyjnych – Niewydolność układu endokannabinoidowego jako przyczyna chorób przewlekłych.
 7. 14:50-15:10 mgr Adam Steinberg – Autor książki „Konopie – zapomniana roślina przyszłości” – Narodowe Strategie walki z bólem przewlekłym u osób starszych w oparciu o najnowsze trendy stosowania kannabinoidów.
 8. 15:10 – 15:30 – dyskusja

15:30 – 15:40 – Przerwa informacyjno-kulturalna

Część III

 1. 15:40 – 16:00 dr Katarzyna Wielgusz – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, dr hab. Lidia Irzykowska – Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Czynniki biotyczne i abiotyczne powodujące objawy chorobowe na roślinach konopi siewnych i metody ich ograniczania – prelegent dr Marcin Praczyk, IWNiRZ
 2. 16:00 – 16:00 mgr Amanda Grylewicz, mgr Barbara Roman, mgr Łukasz Sałaciński – Doktoranckie Koło Naukowe “Zielona Chemia”, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie – Charakterystyka związków biologicznie aktywnych pochodzących z konopi siewnych – REZYGNACJA
 3. 16:00 – 16:20 dr hab. Aneta A. Ptaszyńska prof. UMCS – Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Daniel Załuski prof. UMK, dr Rafał Kuźniewski – Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy – Preparaty na bazie ekstraktów z roślin z rodzaju Cannabis zabezpieczają pszczoły przed szkodliwym działaniem insektycydów z grupy neonikotynoidów i zwalczają nosemozę.
 4.  16:20 – 16:40 – dyskusja

16:40 – 16:50 – Przerwa informacyjno-kulturalna

Część IV

 1. 16:50 – 17:10 mgr Kamil Kociołek – Polskie Towarzystwo Psychodeliczne – Nieadekwatność międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących substancji psychoaktywnych względem faktycznych motywów ich używania na przykładzie konopi indyjskich.
 2. 17:10 – 17:30 mgr inż Andrzej Kwaśnica – Lab4Tox Laboratorium Badań Toksykologicznych we Wrocławiu, dr Paweł Dąbrowski – Politechnika Wrocławska, Lab4Tox Laboratorium Badań Toksykologicznych we Wrocławiu – Przetwarzanie konopi włóknistych. Problemy prawne i analityczne.
 3. 17:30 – 17:50 mgr Jędrzej Sadowski – Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk w Warszawie – „Powiedziałem to czy pomyślałem ?” Język nauki w wypowiedziach prawodawcy i orzecznictwa na temat narkotyków.
 4. 17:50 – 18:00 dr Iwona Florek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie – Turystyka Konopna – wybrane zagadnienia 
 5. 18:00 – 18:10 dyskusja

18:10 – 18:25 – Przerwa informacyjno-kulturalna

Sesja międzynarodowa

 1. 18:25 – 18:30 Lukáš Hurt – editor-in-chief Magazín Konopí – O reformie nieudanych (anty)konopnych regulacji – About reforming failed (anti)cannabis policies – wideoprezentacja.
 2. 18:30 – 19:10 Martin Rodriguez professor Universidad de la República – Ex-Director Ejecutivo en Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) Uruguay, Flextem – Doświadczenia Urugwaju z regulacjami dotyczącymi konopi.
 3. 19:10 – 19:30 Dion Markgraaff  – ICU International Cannabis University – Trendy naukowe i edukacyjne w przedmiocie konopi w USA i na świecie.
 4. 19:30 – 20:00 sgt Michael Krawitz – a disabled United States Air Force Veteran, leader of an international team on change of cannabis law – Legalna zmiana statusu konopi na przykładzie WHO i UN.
 5. 20:00 – 20:20 Mariana Sevilla – integrante de instituto RIA y ReverdeSer Colectivo, Mexico – Regulacje prawne dotyczące konopi w Meksyku.
 6. 20:20 – 20:40 dyskusja